Priority Mail 2007/08

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Het seizoen is weer in volle gang. De eerste serie beurzen hebben we alweer achter de rug en volgens het gebruikelijke schema treffen we elkaar weer in de komende drie zaterdagen in resp. Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam. In deze korte PM aandacht voor de volgende zaken.

  • Als extraatje hebben we op 24 november a.s. een Postzegelmarkt in Zoetermeer.

  • Deelnemers aan het Rondzendverkeer opgelet. De tenaamstelling van de girorekening is gewijzigd.

  • In de Vraagbaak is een antwoord gekomen op vraag 6 met betrekking tot de franse stempels.

  • Tot slot nog een oproep van onze Commissie Beurzen.

 

Postzegelmarkt

 


Op zaterdag 24 november a.s organiseert de ZHPV wederom een

POSTZEGELMARKT

De locatie is: Buurtruimte Chez César, César Franckrode 60 in Zoetermeer.
Er is voor elk wat wils te koop:
verzamelingen, stockboeken, partijtjes en dergelijke.
Er zijn nog een paar verkooptafels beschikbaar.
Hiervoor kan je je aanmelden bij Ben Kruse (079 3512492).

 

 

Tenaamstelling girorekening Rondzendverkeer

 


Het komt helaas regelmatig voor dat betalingen door deelnemers aan het rondzendverkeer niet lukken en dat deze worden terug geboekt op de bankrekening van die deelnemers. Dit komt vooral voor bij overboekingen van andere banken naar de Postbank (waarbij wij onze rekeningen hebben) omdat de controle daarbij automatisch op de eerste zes posities van de tenaamstelling plaats vindt.

Bij overboeking van de ene rekening bij de Postbank naar de andere rekening bij de Postbank vindt de controle anders plaats en komen er weinig problemen m.b.t. de tenaamstelling voor.

Daarom is de tenaamstelling, uitsluitend voor betalingen in het kader van het rondzendverkeer, vanaf heden als volgt:

 

ZHPV, te Rijswijk

 

Simpeler kunnen we het niet maken. En als iedereen zich hieraan houdt wordt het nog leuker ook.
 

 
 

Vraagbaak

 

 

Op vraag 6 hebben we dankzij de hulp van de vereniging Po & Po een antwoord.

Vraag 6. Welk type stempel staat op onderstaande afbeelding?
In Filatelie 2007/03, het Frankrijknummer, is een heel interessant artikel gepubliceerd over "zeven redenen om Frankrijk te verzamelen". Een van die redenen is het feit dat Eugène Daguin in 1883 een stempelmachine ontwierp die in een handeling twee stempels plaatste, de zogenaamde Daguin-machine. Er is sprake van twee Daguin-stempels, te weten de "Daguin jumulée" en vanaf 1923 de "Daguin flamme". Binnen de tien jaar na ingebruikname van de Daguin-machine kwamen er andere, meer geautomatiseerde stempelmachines op de markt, te weten:
- de Krag-machine met een zogenaamd doorloop- of continustempel,
- de RVB-machine eveneens met een continustempel en
- de Bickerdicke-machine.

Van de Krag- en de RVB-machinestempels staan afbeeldingen in het bewuste artikel. Van de Bickerdicke echter niet.
Nu is de vraag of onderstaand stempel van de Bickerdicke is, en zo ja waaruit blijkt dat? Of is het een stempel van een andere, niet in het artikel beschreven machine?
 


 

De oplossing van vraag 6 kan gevonden worden op:
http://www.i-net.fr/marcophilie/tadmecc.html
Het betreft hier een Flier machinestempel gefabriceerd door de International Postal Supply Company of New York.
Voor een uitgebreider overzicht van Franse machinestempels zie:

http://www.i-net.fr/marcophilie/x-oblmec-s.html

 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 

Oproep Commissie beurzen


 

Om de taken voor de huidige gastvrouwen en gastheren te verlichten of bij afwezigheid van een van hen in te vallen vraagt de Commissie Beurzen met spoed gastvrouwen of gastheren voor onze beurzen.

De voornaamste werkzaamheden, samen met een geroutineerde gastvrouw of gastheer, zijn:

  • Zorgen voor een goede gang van zaken tijdens de beurzen.

  • Zorgen voor een goede inrichting van de beurslokaliteiten.

  • Aanwijzen van tafels aan tafelhouders.

  • Tekst en uitleg geven over gang van zaken aan nieuwe bezoekers.

  • Houden van de verloting tijdens de beurs.

  • Innen van het tafelgeld van de tafelhouders, entreegeld van niet-leden en eventueel contante contributiebetalingen tijdens de beurzen.

Verdere inlichtingen of aanmelding aan de bestuurstafel tijdens de beurzen of rechtstreeks bij het bestuur.