Priority Mail 2007/05

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


PM 2007/4 ligt al weer bijna twee maanden achter ons dus het wordt weer tijd voor een nieuwe. Bovendien hebben we "hot news". Lees maar:

Op deze plek kan ook nog gemeld worden dat het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ZHPV van 23 maart j.l. inmiddels op de website, onder de rubriek "Alleen voor Leden" is te lezen en te downloaden. Doen!
 

 

BOKITO is te koop

 


Ja, je leest het goed.
BOKITO, de ontsnapte gorilla is TE KOOP. Maar niet zoals deze kop doet vermoeden.


Onze oplettende filatelisten en “correspondenten te velde” André en Martin Scheer ontdekten dat Bokito al op een postzegel was verschenen vóór zijn opzienbarende uitstapje in Diergaarde Blijdorp.
Op 4 oktober 2006 is, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Diergaarde Blijdorp, zijn foto in de waarde van € 0,39 uitgegeven in het blokje Bedreigde Dieren. Een deel van dit blokje is hieronder afgebeeld. Bokito vind je linksboven.
 

 

Bovendien, maar dan met de postwaarde-indruk van € 0,44, is Bokito begin dit jaar op een postwaardestuk verschenen.

 

 

Voorts is aan het jubileum van Blijdorp het Prestigeboekje no. 14 gewijd.
In het prestigeboekje valt onder meer te lezen dat deze bedreigde vegetariër zachtaardig van karakter is.
De door Bokito geattaqueerde vrouw uit Zoetermeer zal daar nu misschien heel anders over denken en zich afvragen wie er wordt bedreigd.
 

 

 

Het prestigeboekje is nog te koop voor € 9,95 en het postwaardestuk is alleen te koop in een kaartenset van 12 bedreigde dieren voor € 14,95.
 

 

De NBFV meldt:

 


 

Catalogus Bondsbibliotheek ONLINE
De NBFV is in het gelukkige bezit van de Bondsbibliotheek. Deze bibliotheek bevat een collectie van meer dan 10.000 boeken en tijdschriften over alle mogelijke landen en thema’s. Redacteuren van verenigingsbladen vinden hier een schat aan bronnenmateriaal! Een weloverwogen aanschafbeleid houdt de collectie up-to-date. Met enige regelmaat kan je op deze site een selectie van nieuwe aanwinsten bekijken. Onder de knop Catalogus kan je zoeken (met een gemakkelijk te hanteren zoekprogramma) naar de boeken, postzegelcatalogi en cd-roms, die in Baarn aanwezig zijn. Voor artikelen is een keuze gemaakt uit verschillende tijdschriften, waaronder Frans-, Duits- en Engelstalige tijdschriften. Uiteraard is veel aandacht besteed aan de Nederlandstalige literatuur - met name artikelen uit “Filatelie” (Maandblad Philatelie). Maar ook zijn opgenomen de artikelen uit de “Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie” en uit “Thema” (NVTF).

Op de site van de bond (www.nbfv.nl) vind je onder het tabblad Bibliotheek en vervolgens onder de groene knop Catalogus de catalogus online.

Beleidsplan
Als lid van een bij de bond aangesloten vereniging heeft het Beleidsplan 2007 - 2010 van de NBFV, zoals dat door de ALV van de bond op 28 april j.l. is goedgekeurd, diverse interessante zaken voor jou te melden. Zowel op financieel als filatelistisch gebied. Je kan het nu lezen op de website (www.nbfv.nl) van de NBFV: homepage, rood menu links, button beleidsplan.
Doen!

Ledenpas
Hierover is in PM 2007/4 reeds uitvoerig bericht. Volstaan wordt nu met de melding dat de NBFV de ledenpas (uitsluitend voor de volwassen leden) tijdens de jaarvergadering van de NBFV aan onze voorzitter heeft overhandigd en dat deze nu door de leden kan worden afgehaald aan de bestuurstafel op onze beurzen.
 

 
 

Vraagbaak

 

 

Op vraag 5 hebben we een antwoord.
Vraag 6 staat nog open uit PM 2007/4.
En vraag 7 is een geheel nieuwe.


Vraag 5. Doorboorde postzegel van Puerto-Rico
Tijdens een bijeenkomst van onze Jeugdafdeling De Ruilkelder in Wijkcentrum Westhove in Den Haag trof een van de jeugdleden onderstaande postzegel van Puerto-Rico aan in een van de voorraaddoosjes.
Deze postzegel is doorboord en vertoont een mooi rond gat van circa 3 mm. Dergelijke zegels van dit land met zo'n gat waren al eerder gesignaleerd maar het hoe en het waarom van deze perforatie kwam niet aan het licht. Een kort vragenrondje leverde geen bevredigend antwoord op.
Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs.

 

 

Antwoord op vraag 5
Van ons lid Ed Boers kregen we het volgende antwoord:
Deze doorboringen komen voor bij klassieke postzegels van Spanje en haar voormalige koloniën. Ook bij de Filippijnen, eveneens een voormalige Spaanse kolonie, komen deze “punches” heel vaak voor.
Het gaat hier om overtollige voorraden uit de postkantoren. Deze vellen werden “ontgomd” en handmatig voorzien van een rond gat, waarmee de zegels ongeldig werden gemaakt voor frankering.
Deze restpartijen werden begin 20e eeuw aan de handel verkocht voor gereduceerde prijzen. De Yvert geeft voor deze postzegels een aparte prijs aan. Deze staat tussen haakjes vermeld met het symbool “O”.
 

 

Vraag 6. Welk type stempel staat op onderstaande afbeelding?
In Filatelie 2007/03, het Frankrijknummer, is een heel interessant artikel gepubliceerd over "zeven redenen om Frankrijk te verzamelen". Een van die redenen is het feit dat Eugène Daguin in 1883 een stempelmachine ontwierp die in een handeling twee stempels plaatste, de zogenaamde Daguin-machine. Er is sprake van twee Daguin-stempels, te weten de "Daguin jumulée" en vanaf 1923 de "Daguin flamme". Binnen de tien jaar na ingebruikname van de Daguin-machine kwamen er andere, meer geautomatiseerde stempelmachines op de markt, te weten:
- de Krag-machine met een zogenaamd doorloop- of continustempel,
- de RVB-machine eveneens met een continustempel en
- de Bickerdicke-machine.

Van de Krag- en de RVB-machinestempels staan afbeeldingen in het bewuste artikel. Van de Bickerdicke echter niet.
Nu is de vraag of onderstaand stempel van de Bickerdicke is, en zo ja waaruit blijkt dat? Of is het een stempel van een andere, niet in het artikel beschreven machine?


 

 

Vraag 7 “Rent” en “Income Tax” ??
Ons lid Jan Saarloos kwam bij het knippen en sorteren van een zak postzegels van Engeland het onderstaande strookje tegen.
Het lijkt hem een bijschrijving van rente, samen met een verrekening van inkomstenbelasting.
Maar wat heeft de postzegel met de daar overheen geschreven tekst daar mee te maken?
Wie kan er een tipje van de sluier oplichten?


 

 

Antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 

Nabrander BELGICA 2006


Begin april ontving onze jeugdleider Martin Scheer van de voorzitter van de Belgische thematische vereniging een pagina uit Vlaamse krant De Standaard van maandag 20 november 2006.
Deze pagina geeft een reportage over de Wereld Postzegeltentoonstelling BELGICA 2006 die in november in Brussel werd georganiseerd.

 

 

Het paginagrote artikel besteedt onder meer aandacht aan het feit dat filatelie in belangrijke mate door oudere mannen bedreven wordt, maar komt tot de conclusie dat ook de jeugd en vrouwen meedoen.
En wat blijkt. Deze pagina wordt letterlijk en figuurlijk kleur gegeven door twee ZHPV-ers. Op de grote foto staat, half verscholen achter een kader, ons lid André Scheer (qua leeftijd een middenmoter). Daaronder staat een interview met en een foto van ons jeugdlid Sebastiaan Breukel (in het echt is hij veel knapper dan op deze foto hoor), naar aanleiding van zijn inzending “Tortoise, Terrapin and Turtle Tales” (schildpadden).
Ja, ook in Brussel deed de ZHPV-jeugd van zich spreken.
 


 

DELTAFILA 2007

 

ZHPV op DELTAFILA in Sommelsdijk

Onze jeugdleider Hans Peschke maakte daarvan het volgende verslag.

Sommelsdijk is voor onze jeugdafdeling De Ruilkelder een fantastisch evenement geworden. We zijn er op zaterdag met 11 kinderen en 10 ouderen geweest. De kinderen hebben een leuke dag gehad door mee te doen aan de diverse uitdagende spelletjes. Hiermee konden ze punten verdienen, die weer ingewisseld konden worden voor postzegels naar keuze uit de vele stockboeken. Ook konden de kinderen uit een grote berg postzegels naar hun gading zegels zoeken en meenemen.

De Ruilkelder deed onder toeziend oog van hun begeleiders en enkele volwassen leden van de ZHPV met twee teams mee aan Filagram, een spel geleid door Peter van de Leemput.
Daarnaast deden ook nog teams uit Bergen op Zoom, Boskoop, Sittard, en IJmuiden mee.

De twee teams van De Ruilkelder waren als volgt samengesteld.
Team Den Haag:
Deborah Tjin Koen Cheong voor Filatelie
Stephanie Kuipers voor Muziek
Kevin Tjin Koen Cheong voor Sport
Team Zoetermeer:
Jence Mulder voor Filatelie
Kayleigh van der Kraats voor Muziek
Jeffrey Hertogs voor Sport.

 

De uitslag van Filagram was:
Boskoop, met 34 punten op de eerste plaats
Zoetermeer, met 30 punten 2e plaats
Sittard, met 27 punten op de 3e plaats
Den Haag, met 25 punten op de 4e plaats
Bergen op Zoom en IJmuiden met 21 punten op gedeelde 5e en 6e plaats.

De jeugd van de Ruilkelder heeft goed gescoord met exposities in het kader van De Dag van de Jeugdfilatelie. De door onze kanjers geleverde prestaties en behaalde waarderingen lees je hieronder.
 

inzender collectie klasse punten bekroning prijs
Jeffrey Hertogs Straten in stroken traditioneel 3 67 vermeil insteekboek NBFV
Jence Mulder De volière van A. Buzin traditioneel 1 77 vermeil insteekboek NBFV
Stephanie Kuipers Zwemmen thematisch 1 73 groot zilver elektrische klok
Patrick Peschke Dracula thematisch 2 86 goud zilv. medaille NBFV
Patrick Peschke (Koud) watervrees thematisch 3 73 groot vermeil JFN themabeker
Auke Rienstra en Jelle Overgaauw Vlaggen thematisch 3 69 vermeil -
Sebastiaan Breukel Tales about turtles, terrepins and tortoises -     -

 

Alle inzenders ( behalve Sebastiaan ) hebben een jurygesprek gehad waarvan ze weer hebben geleerd voor een volgende expositie.

 

 

Verslag door NBFV
Op de website van de NBFV (www.nbfv.nl) vind je onder het tabblad Evenementen een volledig verslag onder de kop "Deltafila 2007 een stralend succes".

PS.
Vind jij, als volwassene dat er onevenredig veel aandacht aan de jeugd wordt besteed??
Doe daar dan wat aan. Neem deel aan filatelistische activiteiten, schrijf wat over jouw specifieke verzameling of laat daar wat van zien.