Priority Mail 2007/04

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De volgende onderwerpen komen in deze PM aan de orde:

 

De ledenpas

 Zoals wellicht bekend heeft de NBFV onlangs een zogenaamde ledenpas ontwikkeld, zeg maar een kortingskaart. De eerste faciliteiten op de ledenpas zijn inmiddels ook beschikbaar.

Voor jou als volwassen lid van de ZHPV (voor juniorleden is de pas niet beschikbaar omdat voor hen geen afdracht aan de bond plaatsvindt en omdat ze niet bij de bond zijn geregistreerd) is het belangrijk te weten wat je met de ledenpas kan doen. Voorlopig is dat nog niet zoveel, maar de start is veelbelovend. Zo krijg je nu bij een abonnement op de Michel-Online-Katalog een aanzienlijke korting. Een abonnement kost normaal € 4.90 per maand. Voor ledenpashouders heeft de bond een korting bedongen van maar liefst
€ 1.90 (bijna 40%), waardoor je dus slechts € 3.00 per maand betaalt. Jouw abonnement wordt door de bond gecheckt en voor akkoord bevestigd aan Michel. Ook Present Company, de producent van de ledenpas, biedt jou belangrijke kortingen als je bij hen iets bestelt.

 

 

 

Maar dit is pas het begin! De NBFV is in gesprek met TNT Post om extra voordelen te bewerkstelligen bij de commerciële activiteiten van de Collect Club. Ook wil zij kortingen realiseren op de toegangsprijzen voor ledenpashouders bij GSE-evenementen zoals de Postex.

Hoe ziet de pas eruit?
De pas is vergelijkbaar met een bankpasje zodat deze gemakkelijk in portemonnee of portefeuille kan worden opgeborgen. Op de achterzijde van de pas staan de namen van de sponsors. De hoofdsponsor van de pas is Koninklijke TNT Post; daarnaast zijn het Veilinghuis Van Dieten uit Capelle aan den IJssel en drukker Present Company uit Damwoude sponsoren.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen onze leden hun ledenpas vanaf de eerste beurs in juni afhalen. Vanaf dat moment krijg jij, als bij de bond aangesloten ZHPV-lid, nog meer waar voor jouw contributie.
 

 

Tentoonstellingskaders

 


Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari j.l. hield Daan Koelewijn van de NVPV-afd. Boskoop een voordracht over zijn verzamelingen. Hij maakte daarbij gebruik van door die vereniging zelfgemaakte kaders. Dat bracht onze jeugdleider Hans Peschke op het idee om ook van dergelijke kaders te maken. Dit met het oog op activiteiten van de jeugd, maar ook voor bijeenkomsten zoals verenigingsavonden of nieuwjaarsbijeenkomsten. Hoeven we die voortaan in ieder geval niet meer te huren.
Nadat het bestuur ermee had ingestemd om de materiaalkosten aan Hans te vergoeden, toog hij aan de slag. En het resultaat mag er zijn.
Binnen enkele weken had hij drie dubbele demonstratiekaders gemaakt. Voor het frame heeft hij gebruik gemaakt van zeer stevig aluminium profiel. Hierdoor zijn de kaders als zeer compacte en handzame pakketten te transporteren. Voorts heeft hij de constructie zodanig ontworpen dat ze als drie dubbele of vijf enkelvoudige kunnen worden opgesteld en of dat nog niet genoeg is heeft hij ze ook nog op hoogte instelbaar gemaakt, dus ook voor gebruik door zijn pupillen.
Kortom, petje af voor Hans Peschke !!!!
 


 

 
 

Vraagbaak

 

 

Vraag 5 staat nog open uit PM 02/07 en vraag 6 is een geheel nieuwe.


Vraag 5. Doorboorde postzegel van Puerto-Rico
Tijdens een bijeenkomst van onze Jeugdafdeling De Ruilkelder in Wijkcentrum Westhove in Den Haag trof een van de jeugdleden onderstaande postzegel van Puerto-Rico aan in een van de voorraaddoosjes.
Deze postzegel is doorboord en vertoont een mooi rond gat van circa 3 mm. Dergelijke zegels van dit land met zo'n gat waren al eerder gesignaleerd maar het hoe en het waarom van deze perforatie kwam niet aan het licht. Een kort vragenrondje leverde geen bevredigend antwoord op.
Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs.

 

 

Vraag 6. Welk type stempel staat op onderstaande afbeelding?
In Filatelie 2007/03, het Frankrijknummer, is een heel interessant artikel gepubliceerd over "zeven redenen om Frankrijk te verzamelen". Een van die redenen is het feit dat Eugène Daguin in 1883 een stempelmachine ontwierp die in een handeling twee stempels plaatste, de zogenaamde Daguin-machine. Er is sprake van twee Daguin-stempels, te weten de "Daguin jumulée" en vanaf 1923 de "Daguin flamme". Binnen de tien jaar na ingebruikname van de Daguin-machine kwamen er andere, meer geautomatiseerde stempelmachines op de markt, te weten:
- de Krag-machine met een zogenaamd doorloop- of continustempel,
- de RVB-machine eveneens met een continustempel en
- de Bickerdicke-machine.

Van de Krag- en de RVB-machinestempels staan afbeeldingen in het bewuste artikel. Van de Bickerdicke echter niet.
Nu is de vraag of onderstaand stempel van de Bickerdicke is, en zo ja waaruit blijkt dat? Of is het een stempel van een andere, niet in het artikel beschreven machine?


 

Antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 

CD-rom thematische filatelie


In PM 02/07 is al aangekondigd dat de bond een CD-rom heeft vervaardigd met praktische tips voor beginnende thematische verzamelaars. Deze cd-rom is nu ook in het bezit van de ZHPV en liefhebbers c.q. geïnteresseerden kunnen indien gewenst een kopie maken. Neem daarvoor contact op met de secretaris.


 

DELTAFILA 2007

 

Tot slot attenderen we je nog een keer op de grote nationale tentoonstelling DELTAFILA 2007.