Priority Mail 01/07

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Wat hebben we deze keer te melden?

  • We hebben een bescheiden lustrum te vieren.

  • Een antwoord en een nieuwe vraag in de rubriek Vraagbaak.

  • Onze jeugdafdeling De Ruilkelder haalt weer de pers.

  • Een verwijzing naar een zeer interessante website van een Deense filateliste.

In dit kader ook een korte maar daarom niet mindere belangrijke mededeling: Onze redacteur van het MEDEDELINGENBLAD (dus niet die van PM) heeft een nieuw e-mailadres te weten: max.red@casema.nl.
Handig als je een bijdrage aan het Mededelingenblad wilt leveren of een reactie daarop hebt.

 

 

■ Lustrum Priority Mail

 


Min of meer ongemerkt zijn we aan de 10e Priority Mail toe gekomen. Ons tweede lustrum dus, een heuglijk feit. Dit initiatief van de werkgroep ZHPV-gaat digitaal mag toch wel een succes worden genoemd. En dat is wel een toost waard.

Over belangstelling hebben we niet te klagen en de reacties die we krijgen zijn positief. Inmiddels ontvangen ruim 130 leden (van de 300) Priority Mail.
Dankzij bijdragen van enkele leden houden we PM "op de kabel". Het nieuws dat we brengen gaat vooral over onszelf als ZHPV. Filatelistisch nieuws komt minder aan bod. Dat is kennelijk meer weggelegd voor de landelijke filatelistische nieuwsmedia. Maar toch zouden we met wat
meer inbreng van jou als kritisch of initiatiefrijk lid van de ZHPV Priority Mail flink kunnen verlevendigen. Heb je een filatelistische vraag. Stel deze dan ook eens via PM. Heb je filatelistisch iets leuks meegemaakt. Laat ook ons daarvan via PM genieten. Heb je kritiek of een mening over iets filatelistisch te verkondigen. Gebruik PM dan als forum. Digitaal communiceren is snel en verstevigt de onderlinge band.
Dus vandaar onze hartenkreet: Laat wat van je horen via Priority Mail.

 

 

■ Vraagbaak

 

Heb je filatelistische vragen of een antwoord op een eerder gestelde vraag, stuur dan een mailtje naar vraagbaak. Uiteraard gaat Priority Mail ook op zoek naar het antwoord op een gestelde vraag.

Vraag 3. Poststuk China

Wie heeft met betrekking tot onderstaand postwaardestuk antwoord op de volgende vragen:

A. Wat is dit voor een poststuk ?
B. Wat staat er in het poststempel?
C. Wat is de vertaling van de overige tekst?
D. Kan met dit stuk worden geëxposeerd en waarom wel of niet?
 

Antwoord
Ed Boers gaf het volgende antwoord.
Het poststuk is een zgn. eindejaars-loterij-kaart met als afbeelding het jaar van de draak (2000). Daar zijn er vele duizenden verschillende van in omloop. Dit is een postwaardestuk dat op exposities getoond mag worden.
Het stempel: boven staat de plaatsnaam (welke dat is vergt nader onderzoek), de Chinese tekst op het onderste deel betekent "domestic mail". De geschreven adressering en tekst is te slordig om te kunnen ontcijferen.
Op de voorkant zie je links het lot-nummer. De kaart moest ingezonden worden vóór 1 mei 2000. De kaarten en loterij worden gefinancierd door bedrijven. Zij hebben daarom het recht een reclameboodschap op de kaart te zetten. Het ventje met het glaasje is zo'n reclameboodschap. Er staat letterlijk "succes worden". Dat is de tekst van het tijdschrift waar je je op kunt abonneren.

Vraag 4. Vredesconferentie te Den Haag.
De heer Van Velzen uit Pijnacker heeft de volgende vraag.
Blijkens het gelegenheidsstempel op de hieronder afgebeelde ansichtkaart heeft in 1907 de Tweede Vredesconferentie van 's-Gravenhage plaats gevonden. Dat kon niet in het Vredespaleis zijn, want daarvoor werd de eerste steen gelegd in 1907 en het kwam pas in 1913 gereed.
De vraag is nu, in welk gebouw heeft deze conferentie plaats gevonden? Op de beeldzijde van de ansichtkaart is het interieur afgebeeld. Deze kaart komt uit een setje van tien waarop onder meer grote zalen zijn afgebeeld.

Antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 
 

■ ZHPV-jeugd haalt de Pers

 

En wel de POSTHOORN, het postzegelblad van JEUGDFILATELIE NEDERLAND, en onderdeel van het maandblad FILATELIE (2007/01).

Hierin wordt, op pagina 26, aandacht besteed aan de resultaten van onder meer Sebastiaan Breukel en Patrick Peschke bij het Wereldkampioenschap Jeugdfilatelie tijdens de tentoonstelling Belgica 2006 in Brussel (zie afbeelding)

.

Een paar bladzijden verder in de Posthoorn (blz. 29) worden onze jeugdleden Maaike Bakker en Jeffrey Hertog als prijswinnaars van de puzzel 1 van mei 2006 genoemd. Trouwens in FILATELIE 2006/11 werden Marloes Kieboom en Julien Estourgie ook al als prijswinnaars van een puzzel genoemd.
Zeg maar eens dat onze jeugd niet actief is.

Patrick heeft zich onlangs met zijn verzameling “Creepy or Scary what's the matter?” aangemeld voor de internationale FIP-tentoonstelling “Efiro 2008” in Roemenië . De kans is vrij groot dat zijn inzending wordt toegelaten, vooral door dit bijzondere onderwerp. Deze expositie is van 20-28 juni 2008 in Boekarest. Hieronder zie je enkele beangstigende voorbeelden uit zijn verzameling.

    
 

 

■ Inspirerende link


Aan het slot van het prachtige artikel over de wereldberoemde Poolse, maar sinds 1956 in Zweden wonende, graveur Czeslaw Slania (1921-2005) in Filatelie 2006/03 vermeldt de auteur ook zijn bronnen voor dat artikel. Een daarvan is de website van de Deense Anne Mette Heinsdorff. Op deze website behandelt en toont deze filateliste niet alleen alle door Slania gegraveerde postzegels maar komt nog een achttal onderwerpen aan bod waaronder Kunstgeschiedenis en het door de UNESCO aangewezen werelderfgoed.
Een werkelijk fantastische en inspirerende filatelistische site. Deze laat zien hoe je ook filatelie kan bedrijven en daar anderen deelgenoot van kan maken.

http://www.heindorffhus.dk/

Mocht je zelf ook een filatelistische website onderhouden, laat het ons dan weten. Meer ZHPV-leden kunnen ervan leren, je met jouw site helpen en door geïnspireerd raken iets overeenkomstigs te doen.

                                   


 

■ Advertenties

Korting bij de Postzegel Partijen Centrale
Op vertoon van jouw geldige lidmaatschapskaart in de winkel aan de Piet Heinstraat 112 in Den Haag ontvang je bij de PPC korting op diverse artikelen.

 

Korting bij Collect+
Dit kan op twee manieren:
a. in de winkel aan de Zuiderparklaan 133 in Den Haag op vertoon van de lidmaatschapskaart (op zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur of op andere dagen na telefonische afspraak, 070- 3925409)
b. bij aankopen via een speciale link met Collect+ op de website van de ZHPV (dus niet door rechtstreeks inloggen bij Collect+). Deze link vindt je onder de rubriek "Alleen voor Leden".