Priority Mail 2011/06

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In deze PM de volgende zaken:

Op deze plek herinneren we nog eens aan de VEILING op zaterdag 22 oktober in de Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60 te Zoetermeer.
De kavellijst en verkoopvoorwaarden zijn te downloaden van onze website www.zhpv.nl.

 

De nieuwe Bondspas

 


Zoals iedereen heeft kunnen lezen op de inmiddels vernieuwde website van de KNBF of in de nieuwsbrief van de bond zijn de nieuwe bondspassen inmiddels aan de verschillende verenigingen uitgeleverd. Zo ook aan de ZHPV.
Wat je met deze pas kunt doen wordt uitgelegd op de website van de bond en in haar laatste bondsbrief (nr. 100). De kortingsmogelijkheden met de pas zijn flink uitgebreid. Maar om op de website van de bond te komen moet je een account aanmaken en daarvoor heb je ook de bondspas nodig.
Het bestuur heeft besloten de inmiddels op naam gestelde bondspassen tijdens de komende beurzen aan de leden uit te reiken. Dus kom naar de dichtstbijzijnde beurs en je kunt met de bondspas aan de slag. De leden die niet naar de beurs komen zullen de pas eind november, gelijktijdig met de contributiebrief voor 2012 ontvangen.
 

 

 
 
 

Nieuw in Zoetermeer: "De Koopjeshoek"

Wat houdt dit in ?
Leden van de ZHPV kunnen filatelistisch materiaal inleveren. Het aan te bieden materiaal moet van redelijke afmetingen, van goede kwaliteit en een echt koopje zijn. Het aantal koopjes per inzender is gelimiteerd. Een en ander is geheel ter beoordeling van de beursleiding. De koopjes worden tijdens de beurzen overzichtelijk uitgestald.

De gang van zaken.
Op het materiaal, voorzien van een sticker, moet duidelijk vermeld worden wat er wordt aangeboden en tegen welke prijs. Daarna ter goedkeuring overhandigen aan de beursleiding. Deze voorziet uw sticker van een nummer en registreert het aangebodene. Geïnteresseerde kopers worden verwezen naar de inzender, bij wie ook afgerekend moet worden. Gedurende de tijd dat het materiaal ligt uitgestald moet de inzender ervan op de beurs aanwezig zijn. Direct na afloop van de beurs moet het onverkochte materiaal opgehaald worden. Aan deze extra service zijn geen kosten verbonden.


 

De perfins van Filafair

 

In de vorige PM werd aangekondigd dat de Stichting Hertogpost na 25 jaar in samenwerking met POST.NL tijdens FILAFAIR 2011 enkele zegels zou uitbrengen met nieuwe Nederlandse perfins.
De perfin FF van Filafair en HP van Stichting Hertogpost.
Dat niet iedere filatelist blij is met dit zoveelste commerciële “nieuwtje” in filatelistenland blijkt uit de volgende verbolgen reactie van een van onze leden:
“Dit meen je toch niet ???
Gaatjes prikken in postzegels om geld te verdienen?
Wat heeft dit met een “Perforated Initial” te maken.”

 


 

 

Het maandblad Filatelie

 

Graag attenderen wij je nog eens op de mogelijkheid om via de ZHPV een abonnement te nemen op het Maandblad Filatelie.
Dit is hét maandblad voor postzegelverzamelaars, dat elf keer per jaar verschijnt. Hierin staan naast de vele interessante artikelen ook alle nieuwe uitgiften van postzegels van heel veel landen met uitvoerige beschrijvingen en afbeeldingen vermeld. Ook vind je er de aankondigingen van nationale en internationale beurzen en tentoonstellingen, enz. Filatelie is niet alleen een prachtig uitgevoerd blad maar ook een leerzame bron van informatie over onze hobby. Eigenlijk zou elke filatelist dat blad gewoon moeten hebben! Op de leestafel tijdens onze beurzen liggen inkijkexemplaren, zodat u zelf kunt zien dat Filatelie werkelijk een schitterend blad is.

 

 

M.i.v. 1 januari a.s. kost een abonnement via de ZHPV € 25,35. Dat betekent een korting van circa 20% op de normale prijs!
Aanmelding voor een jaarabonnement tegen gereduceerde prijs kan nog steeds. Hiervoor is op onze beurzen een aanmeldingsformulier beschikbaar. Dit is ook van onze website (www.zhpv.nl) te downloaden of kan op verzoek door de secretaris (secretaris@zhpv.nl) worden toegezonden.
 

Wie verzamelt wat, Enquête

 

Ongeveer een jaar geleden is op de website de rubriek “Wie verzamelt wat” geïntroduceerd.
Inmiddels hebben 28 leden hun verzamelgebied laten registreren. Het betreft ongeveer 30 landenverzamelingen, waarin Nederland sterk vertegenwoordigd is en 28 thematische verzamelingen waarbij dieren de overhand hebben.
Wat het bestuur nu wil weten is of deze (nu nog bescheiden) databank ook geraadpleegd wordt. Zijn er al leden die hierdoor in contact zijn gekomen met andere leden?
Dus bij deze de oproep om dit via het emailadres info@zhpv.nl te melden.

 

 

Nieuwsbrief ZHPV 10 oktober 2011