Priority Mail 2011/05

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De zomer, sommige lezers zullen zich afvragen welke, zit er weer op. Onze hobby krijgt weer meer aandacht en de ZHPV-activiteiten starten weer.
De eerste beurs wordt binnenkort alweer gehouden, op 3 september in Zoetermeer. Dus PM komt ook weer door de kabel flitsend bij u aan.
In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

In memoriam Karel Mounier

 


Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons lid Karel Mounier.
Hij was een actief lid van onze vereniging. Hij was zeer nauw betrokken bij de veilingen van de ZHPV en ook in het rondzendverkeer speelde hij een rol. Voorts was hij een trouwe bezoeker van onze ruilbeurs in Zoetermeer. Op verzoek van het bestuur had hij er al mee ingestemd om voorgedragen te worden om als vertegenwoordiger van de veilingcommissie lid van het bestuur te worden. Omdat dat slechts met instemming van de algemene ledenvergadering in het najaar kon, was zijn benoeming nog niet geëffectueerd.
Wij wensen de familie in deze moeilijke tijd alle sterkte toe.
 

 

 
 
 

Filamanifestatie 2012

Voor onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers een berichtje uit Noord-Holland.
Het is nog vroeg maar we melden het toch alvast. Want ook bij de jeugd lopen de agenda’s tegenwoordig al snel vol.
Net als bij de eerste Filamanifestatie in 2008 is het thema ‘Noord-Holland in een kader’ en is het de bedoeling dat de schoonheid en het roemruchte verleden van Noord-Holland tijdens deze tentoonstelling in beeld wordt gebracht.
Op onderstaande postzegel vind je alle nu van belang zijnde informatie. Mocht je nadere informatie willen neem dan contact op met de secretaris Jeffrey Groeneveld, De Goedemeent 1, 1447 PT Purmerend, jeffreygroeneveld@hetnet.nl.


 

Filafair blaast perfin nieuw leven in

 

De Stichting Hertogpost brengt na 25 jaar in samenwerking met POST.NL tijdens FILAFAIR… 2011, onder strikte voorwaarden, een aantal zegels uit met twee nieuwe Nederlandse perfins. FF van Filafair en HP van Stichting Hertogpost.
De postzegels waarin deze perfins zijn aangebracht hebben betrekking op het thema “Waterrijk ’s-Hertogenbosch”. Deze speciale postzegels zijn de eerste keer verkrijgbaar tijdens de openingstijden van FILAFAIR… 2011, op 2 en 3 september aanstaande.
De oplage is zeer beperkt en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Lees de volledige informatie over deze perfins en de Filafair op www.filafair.nl en de op deze site te downloaden bestellijst.
 

 

Grote ZHPV-postzegelveiling

 

Op zaterdag 22 oktober vindt in buurtruimte Buytenrode te Zoetermeer onze grote (najaars)veiling plaats.
Honderden kavels komen dan onder de hamer. Vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 13.00 uur kunnen alle kavels worden bezichtigd en om 13.30 uur begint de veiling.
De veilingcommissie is er weer in geslaagd om gevarieerde kavels aan te bieden van verschillende verzamelgebieden. Je vindt er losse zegels, complete series, verzamelingen in albums en stockboeken, doosjes, enz.
Kortom: voor elk-wat-wils!
Het hele aanbod en de veilingvoorwaarden zijn te vinden in de gratis veilingcatalogus, die in de maanden september en oktober af te halen is op onze beurzen te Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam. De kavellijst en de verkoopvoorwaarden zijn vanaf 1 oktober a.s. te downloaden van onze website www.zhpv.nl.
En weet je het nog? Kopers betalen bij ons geen tafelgeld en provisie; alleen
€ 1,00 entree bij deelname aan de veiling.
Breng de veilingen onder de aandacht van je vrienden en kennissen en neem voor hen een extra catalogus mee. Wij wensen je een “goede vangst” op onze grote veiling.

 

 

 

Webwetenswaardigheden

 

Op de site www.datavaria.nl, de naam zegt het al een beetje, kom je gegevens tegen over allerlei onderwerpen.

 

 

 

Een van die onderwerpen is Postzegelherkenning. Dit is een handige pagina waarop duizenden zegelteksten, zegeltekens, landnamen en voormalige koloniën worden verklaard. Erg handig als je er zelf niet direct uitkomt of je catalogus het af laat weten.

 

Nieuwsbrief ZHPV 23 augustus 2011