Priority Mail 2009/05

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Roemer Visscherstraat 112
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In de laatste PM van 2009 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Verhuizing beurs Westhove

 

 

Er is inmiddels duidelijkheid ontstaan m.b.t. de faciliteiten in de Roemer Visscherstraat. De ZHPV gaat gebruik maken van de gymzaal van de school. Daar hebben we volop ruimte en licht. Bovendien zitten we dan vlak naast de ontvangstruimte waar ook een drankje of snack genuttigd kan worden. De parkeerfaciliteiten zijn voldoende. Onze “handelaren” die hun spullen te versjouwen hebben mogen op het schoolplein parkeren. De “gewone” bezoekers moeten op straat parkeren. Kortom, afgezien van de locatie verandert er weinig wat onze Haagse beurs betreft.
We hopen daar alle trouwe bezoekers en hopelijk ook nieuwe gezichten op 9 januari a.s. te ontmoeten.
 

 

 

De volière van Jence Mulder

 


Op de Dag van de Jeugdfilatelie van 17 oktober 2009 heeft ons jeugdlid Jence Mulder weer van zich doen spreken. Met zijn thematische verzameling "The aviary or birdhouse of André Buzin" (De volière van André Buzin) sleepte hij een gouden medaille in de wacht. Met de 86 punten die hij behaalde, was hij tevens de koploper bij de jeugd. Als prijs ontving hij van de NVTF een VVV-irischeque en een jaarabonnement op het blad Thema.
Aan deze prima prestatie van Jence wordt zowel in Filatelie van december 2009 als in het Blad Thema aandacht besteed. En de ZHPV doet dat graag op deze wijze.
Jence, proficiat.
 

 

 
 
 

Ledenwerfactie

 

IEDER NIEUW LID IS GELD WAARD !
Het is van belang dat het ledental van onze vereniging op peil blijft; beter nog: dat het stijgt. Dat is in het belang van ons allemaal. De toekomst moet met vertrouwen tegemoet kunnen worden gezien.
Vandaar aandacht voor onze ledenwerfactie, die nog steeds van kracht is. Ieder lid dat een of meerdere nieuwe leden aanbrengt krijgt zijn/haar betaalde contributie over 2010 terug. Met dien verstande dat er nooit méér wordt terugbetaald dan het nieuwe lid of nieuwe leden gaan betalen.
Dus gooi eens een visje uit bij jouw vrienden, buren, kleinkinderen en kennissen, attendeer ze op de voordelen van een lidmaatschap van onze ZHPV en haal ze binnen.

 

Webwetenswaardigheden


Wie zich eens wil verdiepen in de wereld van de Tsjechoslowaakse en Tsjechische postzegelkunst of in de ontwerpers en graveurs van de Tsjechoslowaakse en Tsjechische postzegels moet zeker eens naar de volgende website surfen: www.batz-hausen.de/dentranc.htm. Ook al kan je geen Duits of Engels lezen toch gaat echt een wereld voor je open.

 


 

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Op zaterdag 2 januari vindt onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit keer ontmoeten leden en jeugdleden elkaar in buurtruimte Chez César te Zoetermeer.
Van 13.00 tot 15.30 uur is de gebruikelijke beurs. Aansluitend volgt een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, waarbij we een toost uitbrengen op een (filatelistisch) voorspoedig en gezond 2010.

 

 

Rond 16.00 uur wordt de trekking verricht van de “trouwe-bezoekers-loterij.” Om in aanmerking te komen voor een van de leuke prijzen dient uw groene lidmaatschapskaart 2009 geheel afgestempeld te zijn en dient u aanwezig te zijn tijdens die trekking.
Op de bestuurstafel staat die middag een doos, waarin tot 16.00 uur de volle kaarten gedeponeerd kunnen worden. Tegen de klok van 17.00 uur wordt de middag afgesloten.
Uw bezoek aan onze Nieuwjaarsbijeenkomst wordt zeer op prijs gesteld en levert, behalve goede onderlinge contacten, in ieder geval weer een stempeltje op voor de lidmaatschapskaart 2010.
Dus tot zaterdag 2 januari in Zoetermeer.

 


 

Kort verslag ALV november 2009

 

Op zaterdag 7 november, aansluitend aan de goed bezochte beurs in Zoetermeer, werd de algemene najaarsledenvergadering gehouden. Inclusief het bestuur woonden 23 leden deze vergadering bij.
Het bijzondere aan deze ALV was dat het financieel verslag over 2008 nog goedgekeurd moest worden. De kascommissie had haar goedkeuring daarvan in de voorjaarsvergadering onthouden.
Dankzij grote inzet van de direct betrokkenen en de aanschaf van een boekhoudkundig computerprogramma kon het financieel verslag nu wel de toets der kritiek van de kascommissie doorstaan. Na enkele kritische vragen en de nadere toelichting daarop werd het verslag goedgekeurd.
Tijdens deze vergadering werden ook, zoals gebruikelijk, het werkplan en de begroting voor 2010 behandeld. Het werkplan liet zien dat de ZHPV volgend jaar terug keert naar het systeem van een maandelijkse beurs (m.u.v. juli en augustus) op de locaties in Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. Het werkplan en de begroting werden goedgekeurd, terwijl ermee ingestemd werd om de contributies voor 2010 niet te verhogen.
Als laatste belangrijke punt werd de verhuizing van de beurs in Westhove naar een voormalig schoolgebouw aan de Roemer Visscherstraat behandeld. De bedoeling is dat deze beurs vanaf september 2010 definitief gehuisvest wordt in het dan uitgebreide pand van het Wijkcentrum aan de Aagje Dekenlaan.
 

 

 


Tot slot wensen wij
een ieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2010!