Priority Mail 2009/04

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


We besteden deze keer aandacht aan de volgende onderwerpen:

 

Verhuizing beurs Westhove

 

 

 

Het zal de trouwe bezoekers van onze beurs in het Wijkcentrum Westhove niet zijn ontgaan. De omgeving verandert gestaag door de sloop van de omliggende panden. Van onze verhuurder, de Stichting Mooi hebben we inmiddels bericht ontvangen dat we het pand per 1 januari 2010 moeten verlaten. We nemen dus afscheid van deze locatie waar we dan vijf en half jaar een gezellige beurs hadden.
Zoals het er nu naar uitziet blijven we echter met onze beurs in de Haag nog lang in Moerwijk actief.
Onze planning was om na de sluiting van Westhove naar het wijkcentrum aan de Aagje Dekenlaan te verhuizen dat dan inmiddels verbouwd zou zijn. Echter, die verbouwing ondervindt aanzienlijke vertraging. Als tussenoplossing wordt ons nu ruimte in een voormalige school aan de Roemer Visscherstraat (vlakbij het Zuiderpark) aangeboden. In deze school worden, tijdens de verbouwing aan de Aagje Dekenstraat, ook alle andere activiteiten van dit wijkcentrum ondergebracht.
Nadere berichten over faciliteiten, bereikbaarheid e.d. van deze tijdelijke huisvesting volgen zo spoedig mogelijk.

 

 

Jaarstukken ALV

 


Op 7 november a.s. wordt in de Buurtruimte Chez César te Zoetermeer de Algemene (Najaars)ledenvergadering gehouden. Een bijzonderheid van deze vergadering is dat ook de financiële verantwoording over 2008 opnieuw aan de orde komt.

 

De vergaderstukken zijn:

  • De uitnodiging met agenda

  • Verslag ALV van 14 maart 2009

  • Financieel verslag 2008

  • Werkplan 2010

  • Begroting 2010

Deze documenten kan je op de website van de ZHPV lezen of zijn te downloaden (www.zhpv.nl). Ga naar de rubriek "Alleen voor leden" en voer daar jouw lidmaatschap- en huisnummer in om in te loggen.
 

 
 
 

Gaudi en Barcelona op de website

 

In het maandblad Filatelie van september j.l. werd een artikel over Gaudi en Barcelona geplaatst. Dit artikel is geschreven door ondergetekende. Voor hen die geen abonnement op Filatelie hebben (dat kan overigens nog steeds tegen een sterk gereduceerde prijs via de ZHPV) is dit artikel nu op de Website van de ZHPV geplaatst (www.zhpv.nl).
 

 


 

Webwetenswaardigheden


De uitgifte door postadministraties en de aanmaak van persoonlijke postzegels door particulieren met behulp van de faciliteiten van deze postadministraties hebben hun goede en slechte kanten. Een van die goede kanten is dat er zeer veel thematisch goed bruikbaar materiaal verschijnt. De schaduwzijde hiervan is dat je meestal van het bestaan van het door particulieren gemaakte materiaal niet op de hoogte kunt zijn.
Een uitzondering hierop vormen de persoonlijke postzegels van Oostenrijk. Austria Post heeft een digitaal archief aangelegd van alle door particulieren aangemaakte persoonlijke postzegels. Bij een groot aantal daarvan is het e-mail adres van de maker geplaatst. Door daarmee contact op te nemen is het mij al een paar keer gelukt mijn thematische verzamelingen met Oostenrijkse persoonlijke zegels aan te vullen. Je moet wel over doorzettingsvermogen beschikken om dit hele archief door te spitten. Maar je kan het ook in meerdere etappes doen.
Kijk op: www.post.at/eshop/meinemarke/katalog.php
 


 

Liefhebbers van Architectuur, van Amsterdam of van beide verwijs ik met veel genoegen naar de website van Klaas Schoof. Hij toont hierop ongeveer alles wat op het gebied van architectuur uit de periode van de 17e eeuw tot en met vandaag in Amsterdam te beleven valt.
Alles over trapgevels, gevelstenen, Amsterdamse school, Art Deco, parken en hedendaagse hoogstandjes. Daarnaast veel verwijzingen naar aanverwante sites. Kortom te veel om op te noemen en werkelijk om van te likkebaarden. Kijk op: www.klaasschoof.com