Priority Mail 2009/02

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De onderwerpen:

 

Maandblad FILATELIE via de ZHPV

 

 

Hét maandblad voor postzegelverzamelaars, dat elf keer per jaar verschijnt. Waarin naast de vele interessante artikelen ook nieuwe uitgiften staan van heel veel landen met uitvoerige beschrijvingen en afbeeldingen, aankondigingen van nationale en internationale beurzen en tentoonstellingen, enz. Maandblad Filatelie is niet alleen een prachtig uitgevoerd blad maar ook een leerzame bron van informatie over onze hobby. Eigenlijk zou elke filatelist dat blad gewoon moeten hebben! Op de leestafel tijdens onze beurzen liggen inkijkexemplaren, zodat u zelf kunt zien dat Filatelie werkelijk een schitterend blad is.

De ZHPV heeft besloten met de uitgever van Filatelie een contract te sluiten zodat onze leden tegen een gereduceerd tarief met ingang van 1 januari 2010 abonnee kunnen worden.
U krijgt daarvoor elf keer per jaar het blad, door TNT Post op uw huisadres bezorgd.
Voor 2010 bedraagt het jaarabonnement €. 22,60. ‘n Korting van 20% op de normale prijs!

Aanmeldingen voor een jaarabonnement tegen gereduceerde prijs kunnen vanaf heden worden gedaan. Hiervoor is op onze beurzen een aanmeldingsformulier beschikbaar. Dit is ook van onze website (www.zhpv.nl) te downloaden of kan op verzoek door de secretaris worden toegezonden.
Uiterlijk op 15 november sluit de termijn van aanmelding voor een jaarabonnement op dit fantastische blad, dat net twee Euro per blad kost. Zeg nu zelf: een te gekke prijs!
Dus snel aanmelden en niet vergeten uw lopende individuele abonnement op te zeggen.


 

 

Rondzendverkeer, inleveren boekjes

 


De rondzendleider, de heer Ton van Bleyswijk maakt bekend dat er behoefte is aan nieuwe boekjes. Zijn voorraad is flink geslonken dus nieuwe aanvoer is gewenst. Hij meldt daarbij uitdrukkelijk dat inzending van modern Frankrijk, Engeland, Duitsland en Zwitserland voorlopig geen zin heeft. Daarvan is nog voldoende voorraad. 

 
 
 

Rondzendverkeer, procedure uitbetaling


Voor de inzenders van boekjes voor het rondzendverkeer volgt hier een belangrijke mededeling.
De procedure m.b.t. de fase waarin uitgelopen boekjes aan de inzenders daarvan worden terug bezorgd en waarin de uitbetaling van de uitnames wordt gedaan is enigszins veranderd.
Voortaan ontvangt u bij de terugbezorgde boekjes of vooraf per post een formulier waarop de afrekening is vermeld en waarvan een deel bestaat uit een ontvangstbewijs.
Dit ontvangstbewijs moet voortaan worden ondertekend, waardoor tevens met de afrekening akkoord wordt gegaan, en moet in uw eigen belang zo spoedig mogelijk worden terugbezorgd bij of verzonden naar de rondzendleider.
Pas daarna wordt tot uitbetaling aan de inzender overgegaan.
Deze nieuwe regel kan ertoe leiden dat de uitbetaling wordt vertraagd. Daarom zijn de volgende varianten mogelijk:

  • Het ondertekende ontvangstbewijs terug bezorgen bij de rondzendleider, bij voorkeur niet via een rondzending omdat die nog maanden kan circuleren eer deze bij de rondzendleider terug is.

  • Het ondertekende ontvangstbewijs per post verzenden naar de rondzendleider.

  • Een scan van het ondertekende ontvangstbewijs per e-mail aan de rondzendleider zenden.

  • Een e-mail, met daarin opgenomen een akkoordverklaring en met vermelding van het bedrag en de nummers van de boekjes aan de rondzendleider zenden.

Het is in ieders belang dat het ontvangstbewijs zo spoedig mogelijk bij de rondzendleider terecht komt. Pas dan gaat de kassa rinkelen.


 

WebWetensWaardigheden


De lezers van Filatelie hebben deze websites wellicht zelf al ontdekt of bezocht. Toch zijn ze het vermelden waard.

In Filatelie wordt dikwijls aandacht besteed aan het opsporen en herkennen van valse postzegels. In het blad van maart j.l. wordt over de activiteiten van de BKD (Bondskeuringsdienst) geschreven. Hierin wordt verwezen naar de website van de Engelsman Nigel Gooding, een specialist op het gebied de Filippijnen als Spaanse kolonie en de falsificaties van die kolonie.
Voor geïnteresseerden in vervalsingen een site (www.nigelgooding.co.uk) die de moeite van het bekijken meer dan waard is.
Hier is een van de vele behandelde vervalsingen afgebeeld (Gooding # 6F4).

Een ander artikel in Filatelie, met een specialistisch karakter is dat van R.C. Bakhuizen van den Brink.
Dit behandelt de onlangs verschenen Van Geuzendam’s Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen, en dan vooral het gemis aan druktechnische informatie in deze catalogus.
Er verschenen vrij regelmatig artikelen over druktechniek van Bakhuizen van den Brink in Filatelie en hij is de samensteller van de vaste rubriek Verzamelgebied Nederland. Ooit kwam ik bij toeval op zijn website terecht, maar hij staat ook bij genoemde rubriek vermeld.
Voor geïnteresseerden in druktechniek van postzegels een waar eldorado.
www.galeoptix.nl/fila/nedfila.htm of
www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
Ook deze instant rolzegel wordt op deze (laatste) site getoond.