Priority Mail 2007/07

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De inhoud van deze PM luidt:

Op deze plaats ook nog even aandacht voor de start van het nieuwe seizoen.
Op 1 september is het weer zover. Dan opent Chez Cesar weer voor de eerste bijeenkomst na het zomerreces zowel voor de jeugd als onze volwassen leden haar deuren. Voor details m.b.t. alle datums en locaties van de beurzen zie onze website www.zhpv.nl en ga naar de rubriek “agenda”.
Op vrijdag 26 oktober a.s. organiseren we weer een VERENIGINGSAVOND in Leidschendam. Ook hiervoor geldt dat je verdere informatie op de website onder de rubriek “Alleen voor LEDEN” vindt.
 

 

In Memoriam Ger de Niet - Meester

 


IN MEMORIAM

Zeer tot ons leedwezen ontvingen wij bericht dat op 2 augustus j.l. geheel onverwacht is overleden ons erelid mevrouw

Gerritje de Niet – Meester
- Ger -


op de leeftijd van 77 jaar.
Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Ger de Niet heeft in de jaren 70 onze vereniging gediend als zeer gewaardeerd medewerkster die o.a. samen met mevrouw Mallee de ledenadministratie bijhield en altijd was te vinden als gastvrouw op onze beurzen.
Wij verliezen in haar een verdienstelijk erelid.

Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit plotselinge verlies.
 

 

Honderd gratis postzegels per kwartaal bij Collect4All.com

 


De jeugdleiding heeft met de sponsor van de donatiekaarten, Collect4All.com, een interessante afspraak gemaakt voor alle jeugdleden van De Ruilkelder (tot en met 21 jaar). Op vertoon van de lidmaatschapskaart mag ieder jeugdlid dat de winkel aan de Zuiderparklaan 133 in Den Haag bezoekt gratis 25 postzegels per kalendermaand uitzoeken uit de “dubbeltjesboeken” (zegels van € 0,05 per stuk dus). Trouwe bezoekers die de twee eerdere maanden van een kwartaal ook zijn geweest mogen de derde maand van het kwartaal maar liefst 50 postzegels gratis uitzoeken en meenemen. Op die manier krijgt een trouw jeugdlid dus 100 postzegels per kwartaal gratis.

De regeling gaat nu direct in, maar het eerste kwartaal start pas op 1 oktober 2007. Wie echter al in september 2007 voor de eerste keer langs komt mag als kennismaking ook 50 postzegels uit de “dubbeltjesboeken” meenemen. De winkel is normaal gesproken alleen open op zaterdag van 10 uur
’s ochtends tot 4 uur ’s middags. Wie in de vakantietijd op een doordeweekse dag wil komen moet eerst bellen of er wel iemand in de winkel aanwezig is. Het telefoonnummer is 070-3925409. Het jeugdlid mag natuurlijk altijd een ouder of andere begeleider meenemen.
 

 

 
 

Een douche van postzegels, zeg maar stortbui

 

 

Jence Mulder uit Zoetermeer hielp deze grote vakantie een (mid)dagje Collect4All met het maken van kilowaar Nederland en België in zakken van 15 kilo en mocht in ruil daarvoor voor zijn verzameling zoveel Buzin-vogeltjes meenemen als hij kon vinden. Bovendien was hij er getuige van hoe kilowaar “Wereld” werd gemaakt door de inhoud van allerlei soorten en landen kilowaar in een speciaal gefabriceerde postzegeldouche te mengen. Het was natuurlijk zeer verleidelijk ook zelf zo’n “douche” te nemen. Deze foto’s, genomen door Martin Scheer, waren het resultaat.

 

De postzegeldouche

 

De postzegelverdwijntruc van Jence

 

De postzegelmatras van Jence

 

Uit welk land komt deze postzegel?

 

 

Schuilt er ook een coach in u?


De ZHPV staat er landelijk om bekend dat het telkens weer in staat is kinderen te motiveren inzendingen te maken voor lokale, regionale en nationale tentoonstellingen. Bovendien valt de kwaliteit daarvan steeds op. Dat willen we graag zo houden. Om dat voor de toekomst te waarborgen moet er wel wat gebeuren en daar kunt u misschien een rol in spelen. Wilt u opgeleid worden tot een Van Gaal of Hiddink voor het team van de Ruilkelder? Lees dan verder en meld u aan voor de technische staf. Ook als u een andere stijl van coaching prefereert …

 

Het is toch wel opmerkelijk dat vele vaders langs de lijn menen direct al coach te zijn van hun voetballende pupil, elftalbegeleider worden, bardiensten draaien en noem maar op. De postzegelverzamelende “vaders” laten het wat meer aan het lot over of de jeugd die hobby wel leuk vindt. Daar kan wat aan veranderen.
Het is een feit dat de jeugd tegenwoordig moeilijker dan vroeger te motiveren is tijd te besteden aan onze leerzame en waardevolle vrijetijdsbesteding. Met de juiste begeleiding zal een ambitieus kind doorhebben dat het gemakkelijker is bij de ZHPV de internationale top te halen dan ooit in het Nederlands elftal te komen.

Als er zich voldoende belangstellenden aanmelden die eerst eens wat willen rondkijken voordat ze zich vastleggen, dan zal Martin Scheer in overleg met Jeugdfilatelie Nederland een cursus organiseren. Dat kost u een aantal zaterdagen. We zullen deze zoveel mogelijk plannen op zaterdagen dat de ZHPV geen beurs heeft. In eerste instantie krijgt u dan te horen en te zien wat jeugdfilatelie inhoudt. U wordt vanaf het begin wel actief aan het denken (en werk) gezet. Als u doorzet zult u niet alleen kinderen kunnen helpen met het opzetten van een tentoonstellingscollectie, maar ook zelf een nieuwe weg kunnen inslaan met uw eigen verzameling(en).

Help mee te bouwen aan de toekomst van onze hobby. De jeugd heeft u nodig.

Inlichtingen en/of aanmelding bij de voorzitter of secretaris. Hun adres en telefoonnummer vind je elders in het colofon.
 

 

WebWetensWaardigheden

 

Heeft u bij het surfen en het vinden van een bepaalde website ook wel eens de gedachte “Hé, dat zouden anderen ook moeten weten”, aarzel dan niet en stuur het internetadres naar de redactie van Priority Mail.

Zo ontdekte de jeugdleiding dat het internationale jeugdjurylid en ons (oud)ZHPV-lid Cees Janssen uit Zoetermeer op de website Postzegelblog een van de vaste columnist is.

http://www.postzegelblog.nl/categorie/bloggers/%e2%80%94-columns-cees-janssen/


Zelfs in de rustige zomermaanden voegt hij nog twee interessante columns per maand aan het weblog toe. Zou Patrick Peschke bijvoorbeeld hebben gezien dat een ervan gaat over duivelswerk in sommige Beierse postzegels? Het lezen en bekijken waard. Ook van andere “bloggers”.